[H] Public Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
Eugene Goryunov, Maria Kazakova, Laurence J. Kotlikoff, Arseny Mamedov, Kristina Nesterova, Vladimir Nazarov, Elena Grishina,Pavel Trunin, Alexey Shpenev Russia’s Fiscal Gap NBER, Working Paper 19608 07.11.2013
S. Sinelnikov-Murylev P. Kadochnikov I. Trunin S. Chetverikov From Elections to Appointments of the Regional Governors: Major Challenges and Outcomes CEPRA 05.02.2008  
K. Yanovskiy “Gresham’s theorem” for Terrorists’ Behavior and Government’s Strategy Choice Public Choice Society Annual Meeting 2004, Baltimore, Maryland 14.04.2004
Y. Gaidar S. Sinelinokov-Murylev V. Mau N. Glavatskaya P. Trounin O. Lougovoy S. Batkibekov S. Ponomarenko A. Razin I. Trounin D. Polevoy A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Ilyukhina N. Karlova T. Tikhonova Ye. Serova I. Khramova O. Shick I. Dezhina I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko V. Zatsepin V. Tsymbal A. Radygin G. Malginov N. Shmeleva G. Sternik T. Malinina I. Tolmatcheva S. Zhavoronkov S. Drobyshevksy Russian economy in 2003. Trends and Perspectives (Issue 25) Russian Economy: Trends and Perspecitves 18.03.2004  
V. Tsymbal N. Kardashevsky Social and economic problems of the started transition of military organization of Russia to new recruitment (draft) system Thesis at a workshop in the IET 25.02.2004
P. Kadotchnikov S. Sinelnikov-Murylyov I. Trunin S. Tchetverikov Redistribution and Stabilization of Regional Revenues in the Russian System of Intergovernmental Fiscal Relations CEPRA 26.12.2003  
I. Starodubrovskaya S. Javoronkov K. Milenteva M. Slavgorodskaya A. Yudin E. Korovin A. Sancton H. Kitchen I. Gauthier F. Vaillancourt M. McMillan Dr. Douglas Brown Analysis of Revenues and Expenses of Local Budgets CEPRA 26.12.2003  
Y. Gaidar V. Mau S. Sinelnikov N. Glavatskaya S. Zhavoronkov K. Yanovsky V. Novikov P. Kadochnikov I. Trounin S. Chetverikov S. Batkibekov A. Zolotareva D. Nekipelov S. Drobyshevsky A. Kozlovskaya V. Nosko O. Lugovoy V. Bessonov D. Polevoy I. Khramova N. Karlova O. Shick A. Radygin R. Entov G. Malginov A. Yudin S. Shishkin The economy in transition. A selection of papers. 1999–2002 Transitional Economy 27.11.2003  
Ye. Gaidar V. Mau S. Sinelnikov A. Ulyukaev N. Glavatskaya L. Lopatnikov S. Batkibekov S. Drobyshevsky O. Izryadnova P. Kadotchnikov I. Trounin O. Lugovoy M. Dombrovsky G. Malginov A. Radygin A. Gontmakher R. Entov N. Shmeleva Yu. Simachev Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Serova I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko I. Kolosnitsyn A. Surinov I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin I. Starodubrovskaya The economy in transition. Overviews of the economic policy of postcommunist Russia. 1998–2002 IEPP monographs 27.11.2003  
S. Batkibekov L. Grebeshkova I. Dezhina A. Zolotareva E. Kitova E. Kostina T. Kuznetsova I. Rozhdestvenskaya S. Sinelnikov-Murylev S. Shishkin А. Kokorev M. Kuzyk G. Malginov А. Radygin Yu. Simachev А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003  
V. Mau Ye. Gaidar S. Sinelnikov A. Ulyukaev G. Trofmov S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky M. Dombrovsky A. Radygin N. Shmeleva I. Doronin A. Zakharov E. Serova I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin I. Starodubrovskaya Yu. Bobylev E. Gavrilenkov O. Izryadnova N. Volovik N. Leonova S. Prihodko N. Smirnov I. Kolosnitsin B. Granville O. Dynnikova G. Shapiro T. Koval O. Lugovoy E. Shkrebela S. Fischer The Economics of Russian Transition MIT PRESS 19.04.2003  
Group of authors IET Russian economy in 2002. Trends and Perspectives (Issue 24) Russian Economy: Trends and Perspecitves 10.03.2003  
V. Mau S. Javoronkov O. Fomitchev K. Yanovskiy Paul Hobson Lew Lederman Investment Risks in Russia's Regions: Political and Legal Origins CEPRA 29.11.2002  
I. Gorshounov P. Kadochnikov I. Trunin K. Newbold A. Yudin The Place of the Regions in the Budgetary System of the Russian Federation (the "Balance of Accounts" and the Grounds for Financial Support) and Assessment of the Consequences of Mass Migration CEPRA 29.10.2002  
S. Sinelnikov-Murylev A. Zolotareva S. Drobyshevski P. Kadochikov A Stabilization Fund for Russia. Problems and Prospects Problems of Economic Transition, June 2002/Vol. 45, NO. 2 21.06.2002
S. Zhavoronkov V. Mau K. Yanovskii G. Malginov A. Radygin A. Yudin T. Goodfellow H. Swain S. Sinelnikov-Murylev P. Kadochnikov I. Trunin S. Chetverikov R. Entov A. Zolotareva O. Lugovoi K. Battle Sh.i Torjman Regional Economy (compilation of articles) CEPRA 29.04.2002  
S. Sinelnikov P. Kadotchnikov I. Trunin Federal Fiscal Transfers to Regions and Fiscal Behaviour of Regional Governments CEPRA 20.04.2002  
V. Mau S. Batkibekov Yu. Bobylev S. Drobyshevksy O. Izryadnova O. Lugovoy S. Sinelnikov-Murylev D. Skripkin A. Shadrin Yu. Bobylev T. Logacheva S. Tsukhlo E. Ilyukhina T. Tikhonova E. Serova I. Khramova O Shik I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Vatolkin E. Lyuboshits E. Khrustalev V. Tsymbal D. Popova I. Rozhdetsvenskaya S. Shishkin A. Radygin I. Sidorov N. Shmeleva E. Marushkina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev G. Malginov G. Sternik L. Anisimova E. Serova E. Shkrebela D. Levchenko N. Karlova Russian economy in 2001. Trends and Perspectives (Issue 23) Russian Economy: Trends and Perspectives 11.03.2002  
I. Trounin A. Zolotareva S. Sinelnikov S. Dneprovskaya S. Chetverikov Ronald Watts Paul Hobson Marianne Vigneault Robin Boadway Fiscal Federalism in Russia: Problems, Theory, Experiences CEPRA 19.09.2001  
K. Janovsky S. Zhavoronkov O. Kochetkova A. Mazhuga D. Cherny P. Dejardin P. Hobson D. Savoy Politico-Economic Problems of the Russian Regions CEPRA 04.06.2001  
A. Zolotoreva L. Lederman O. Lugovoi R. Entov Non-payments in the Russian Economy and in Regions CEPRA 03.06.2001  
A. Radygin R. Entov A. Yudin G. Malginov Yu. Gritsun V. Bondarev O. Peredeina Harry Swain Troy Goodfellow Transformation of ownership relationship and comparative analysis of the Russian regions CEPRA 02.06.2001  
A. Zolotareva O. Izryadnova P. Kadotchnikov Ye. Kitova A. Radygin S. Sinelnikov I. Trounin T. Chizhelikova S. Shatalov A. Yudin John Rayner Shauna McLarnon Evolution of the Federal Center-Northern regions financial relationship and its consequences for “organized“ migration out of the North CEPRA 20.05.2001  
P. Kadochnikov O. Lugovoy S. Sinelnikov I. Trounin Estimation of fiscal capacity and expenditure needs of the subjects of the Russian Federation CEPRA 20.05.2001  
 Previous page
1 2