[H] Public Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Arkhipov L. Anisimova S. Batkibekov S. Drobyshevsky T. Drobyshevskaya O. Izryadnova P. Kadochnikov O. Kochetkova O. Lugovoi V. Mau V. Stupin I. Trunin A. Shardrin S. Shatalov A. Radygin Yu. Bobylev Т. Logacheva E. Serova I. Khramova N. Kralova T. Tikhonova N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Ilyukhina L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev I. Rozdetsvenskaia S. Shishkin I. Kolosnitsyn S. Sinelnikov Russian economy in 1999. Trends and Perspectives (Issue 21) Russian Economy: Trends and Perspectives 12.03.2000  
S. Sinelnikov S. Arkhipov S. Drobyshevsky S. Batkibekov I. Trunin The Crisis of the Financial System in Russia. Principal Factors and Economic Policy Problems of Economic Transition. - Vol. 41, No.10, February 1999 14.02.1999
V. Mau S. Sinelnikov-Murylev G. Trofimov L. Аnisimova S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky V. Medoev О. Izryadnova S. Tsukhlo R. Gershman I. Pleshkova Е. Serova N. Karlova I. Khramova О. Meluykhina Т. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Dezhina I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya Е. Gontmakher А. Radygin Russian economy in 1997. Trends and Perspectives (Issue 18) Russian Economy: Trends and Perspectives 15.03.1998  
Y. Gaidar V. Mau Ye. Misanchenko S. Sinelnikov-Murylev G. Starovoitova V. Dobrynin T. Mastyugina A. Kozhanovsky L. Perepelkin V. Stelmakh Yu. Figatner S. Batkibekov V. Medoev K. Reznikov S. Titov I. Trounin Ye. Shkrebela G. Trofimov S. Arkhipov O. Buklemishev S. Malakhov D. Shiganov D. Belousova O. Izryadnova G. Kuranov Yu. Poltavets V. Ranenko I. Mikhamedshin I. Makarov I. Pilman Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Melyukhina T. Tikhonova L. Davydova V. Faltsman S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik N. Kuznetsova I. Kolosnytsyn V. Krasinikova S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya S. Smirnov A. Radygin G. Malginov L. Gorbatova V. Tsapelik T. Dolgopyztova T. Edimenchenko V. Kosmarsky T. Maleva S. Smirnov A. Yakovlev S. Tsukhlo R. Gershman Russian economy in 1995. Trends and Perspectives (Issue 14) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.04.1996  
1 2
Next page