Publications by JEL-classification Codes

Авторы Название Серия Дата публикации
Eugene Goryunov, Maria Kazakova, Laurence J. Kotlikoff, Arseny Mamedov, Kristina Nesterova, Vladimir Nazarov, Elena Grishina,Pavel Trunin, Alexey Shpenev Russia’s Fiscal Gap NBER, Working Paper 19608 07.11.2013
S. Sinelnikov-Murylev P. Kadochnikov I. Trunin S. Chetverikov From Elections to Appointments of the Regional Governors: Major Challenges and Outcomes CEPRA 05.02.2008  
S. Prihodko N. Volovik A. Hecht B. Sharpe M. Mandres Special Economic Zones CEPRA 10.11.2007  
О. Lugovoy V. Dashkeyev I. Mazayev D. Fomchenko Е. Polyakov A. Hecht Analysis of Economic Growth in Regions: Geographical and Institutional Aspect CEPRA 31.10.2007  
Press center IET Newsletter. №14 2004 Newsletter IET 28.12.2004  
Irina Dezhina The Russian National System of Innovation in Transition: Defence Legacy, Market Orientation and Emerging Challenges France: CHEAr, 2004, 64 p 04.10.2004
Leon Aron Ronald Reagan and the Russian Revolution USA TODAY, June 10, 2004 24.06.2004
Press center IET Newsletter. № 13 2004 Newsletter IET 24.05.2004
A. Vishnevsky Zh. Zayonchkovskaya N. Mkrtchyan A. Treyvish V. Tishkov Prospects for Migration and Russia’s Ethnic Development and Their Account in the Development of Strategic Guidelines of the Country’s Development in the Long Run CEPRA 17.05.2004  
E. Strukova A. Golub V. Danilov-Danilyan S. Kuraev New Environmental Policy and Realisation of Kyoto Protocol in Russia CEPRA 13.05.2004  
Rustem Nuriev Sergey Shulgin Konstantin Yanovsky The Political Economy of the Media Bias: Russian Case Public Choice Society Annual Meeting 2004, Baltimore, Maryland 14.04.2004
K. Yanovskiy “Gresham’s theorem” for Terrorists’ Behavior and Government’s Strategy Choice Public Choice Society Annual Meeting 2004, Baltimore, Maryland 14.04.2004
Y. Gaidar S. Sinelinokov-Murylev V. Mau N. Glavatskaya P. Trounin O. Lougovoy S. Batkibekov S. Ponomarenko A. Razin I. Trounin D. Polevoy A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Ilyukhina N. Karlova T. Tikhonova Ye. Serova I. Khramova O. Shick I. Dezhina I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko V. Zatsepin V. Tsymbal A. Radygin G. Malginov N. Shmeleva G. Sternik T. Malinina I. Tolmatcheva S. Zhavoronkov S. Drobyshevksy Russian economy in 2003. Trends and Perspectives (Issue 25) Russian Economy: Trends and Perspecitves 18.03.2004  
V. Tsymbal N. Kardashevsky Social and economic problems of the started transition of military organization of Russia to new recruitment (draft) system Thesis at a workshop in the IET 25.02.2004
Niclas Sundstrom Russia: The Duma Election Result – And Beyond Citigroup 19.02.2004
Leon Aron The Duma Election Russian Outlook 03.02.2004
Yegor Gaidar Former PM decries Russian nationalism The Washington Times 27.01.2004  
P. Kadotchnikov S. Sinelnikov-Murylyov I. Trunin S. Tchetverikov Redistribution and Stabilization of Regional Revenues in the Russian System of Intergovernmental Fiscal Relations CEPRA 26.12.2003  
I. Starodubrovskaya S. Javoronkov K. Milenteva M. Slavgorodskaya A. Yudin E. Korovin A. Sancton H. Kitchen I. Gauthier F. Vaillancourt M. McMillan Dr. Douglas Brown Analysis of Revenues and Expenses of Local Budgets CEPRA 26.12.2003  
Y. Gaidar V. Mau S. Sinelnikov N. Glavatskaya S. Zhavoronkov K. Yanovsky V. Novikov P. Kadochnikov I. Trounin S. Chetverikov S. Batkibekov A. Zolotareva D. Nekipelov S. Drobyshevsky A. Kozlovskaya V. Nosko O. Lugovoy V. Bessonov D. Polevoy I. Khramova N. Karlova O. Shick A. Radygin R. Entov G. Malginov A. Yudin S. Shishkin The economy in transition. A selection of papers. 1999–2002 Transitional Economy 27.11.2003  
Ye. Gaidar V. Mau S. Sinelnikov A. Ulyukaev N. Glavatskaya L. Lopatnikov S. Batkibekov S. Drobyshevsky O. Izryadnova P. Kadotchnikov I. Trounin O. Lugovoy M. Dombrovsky G. Malginov A. Radygin A. Gontmakher R. Entov N. Shmeleva Yu. Simachev Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Serova I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko I. Kolosnitsyn A. Surinov I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin I. Starodubrovskaya The economy in transition. Overviews of the economic policy of postcommunist Russia. 1998–2002 IEPP monographs 27.11.2003  
Press center IET Newsletter. № 11 2003 Newsletter IET 19.11.2003
S. Batkibekov L. Grebeshkova I. Dezhina A. Zolotareva E. Kitova E. Kostina T. Kuznetsova I. Rozhdestvenskaya S. Sinelnikov-Murylev S. Shishkin А. Kokorev M. Kuzyk G. Malginov А. Radygin Yu. Simachev А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003  
E. Vatolkin E. Liuboshits E. Khrustalev V. Tsymbal Reform of Military Recruitment in Russia Problems of Economic Transition, vol 46, nos. 2/3, June/July 2003 01.07.2003
 Previous page
1 2 3 4