[I] Health, Education, and Welfare

Авторы Название Серия Дата публикации
Y. Gaidar V. Mau S. Sinelnikov N. Glavatskaya S. Zhavoronkov K. Yanovsky V. Novikov P. Kadochnikov I. Trounin S. Chetverikov S. Batkibekov A. Zolotareva D. Nekipelov S. Drobyshevsky A. Kozlovskaya V. Nosko O. Lugovoy V. Bessonov D. Polevoy I. Khramova N. Karlova O. Shick A. Radygin R. Entov G. Malginov A. Yudin S. Shishkin The economy in transition. A selection of papers. 1999–2002 Transitional Economy 27.11.2003  
Ye. Gaidar V. Mau S. Sinelnikov A. Ulyukaev N. Glavatskaya L. Lopatnikov S. Batkibekov S. Drobyshevsky O. Izryadnova P. Kadotchnikov I. Trounin O. Lugovoy M. Dombrovsky G. Malginov A. Radygin A. Gontmakher R. Entov N. Shmeleva Yu. Simachev Yu. Bobylev S. Tsukhlo Ye. Serova I. Dezhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko I. Kolosnitsyn A. Surinov I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin I. Starodubrovskaya The economy in transition. Overviews of the economic policy of postcommunist Russia. 1998–2002 IEPP monographs 27.11.2003  
S. Batkibekov L. Grebeshkova I. Dezhina A. Zolotareva E. Kitova E. Kostina T. Kuznetsova I. Rozhdestvenskaya S. Sinelnikov-Murylev S. Shishkin А. Kokorev M. Kuzyk G. Malginov А. Radygin Yu. Simachev А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003