Russian Economy: Trends and Perspectives

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky O. Lugovoy V. Mau S. Sinelnikov I. Trunin T. Khokhlova A. Shadrin O. Izryadnova Yu. Bobylev E. Serova I. Khramova N. Karlova T. Tikhonova E. Iluykhina N. Volovik N. Leonova S. Prikhodko E. Luboshits V. Cymbal I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya A. Radygin V. Kuznetsov Yu. Malginov M. Matovnikov L. Mikhailov L. Sycheva E. Timofeev Russian economy in 1998. Trends and Perspectives (Issue 20) Russian Economy: Trends and Perspectives 14.03.1999  
V. Mau S. Sinelnikov-Murylev G. Trofimov L. Аnisimova S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky V. Medoev О. Izryadnova S. Tsukhlo R. Gershman I. Pleshkova Е. Serova N. Karlova I. Khramova О. Meluykhina Т. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Dezhina I. Kolosnitsyn S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya Е. Gontmakher А. Radygin Russian economy in 1997. Trends and Perspectives (Issue 18) Russian Economy: Trends and Perspectives 15.03.1998  
V. Mau S. Sinelnikov-Myrylev G. Trofimov S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevski V. Medoyev O. Izriadnova G. Kuranov Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Meliukhina T. Tikhonova S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik I. Kolosnitsyn S Shyshkin I. Rozhdestvenskaya A. Radygin N. Shmeleva Russian economy in 1996. Trends and Perspectives (Issue 16) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.03.1997  
Y. Gaidar V. Mau Ye. Misanchenko S. Sinelnikov-Murylev G. Starovoitova V. Dobrynin T. Mastyugina A. Kozhanovsky L. Perepelkin V. Stelmakh Yu. Figatner S. Batkibekov V. Medoev K. Reznikov S. Titov I. Trounin Ye. Shkrebela G. Trofimov S. Arkhipov O. Buklemishev S. Malakhov D. Shiganov D. Belousova O. Izryadnova G. Kuranov Yu. Poltavets V. Ranenko I. Mikhamedshin I. Makarov I. Pilman Yu. Bobylev Ye. Serova L. Korbut I. Khramova O. Melyukhina T. Tikhonova L. Davydova V. Faltsman S. Prikhodko N. Leonova N. Volovik N. Kuznetsova I. Kolosnytsyn V. Krasinikova S. Shishkin I. Rozhdestvenskaya S. Smirnov A. Radygin G. Malginov L. Gorbatova V. Tsapelik T. Dolgopyztova T. Edimenchenko V. Kosmarsky T. Maleva S. Smirnov A. Yakovlev S. Tsukhlo R. Gershman Russian economy in 1995. Trends and Perspectives (Issue 14) Russian Economy: Trends and Perspecitves 19.04.1996  
1 2
Next page