Gaidar Institute Publications

Авторы Название Серия Дата публикации
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.16(99) October 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 11.11.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.15(98) October 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.10.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.14(97) September 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 11.10.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.13(96) August 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 27.08.2019
Ivan Lyubimov Russia’s diversification prospects Russian Journal of Economics. 2019. No.5(2). P.177–198 06.08.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.12(95) July 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 31.07.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.11(94) July 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.07.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.10(93) June 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 28.06.2019
Abramov A., Apevalova E., Arlashkin I., Baeva M., Barbashova N., Barinova V., Belev S., Bobylev Yu., Bozhechkova A., Burdyak A., Chernova M., Dezhina I., Deryugin A., Drobyshevsky S., Eliseeva M., Florinskaya Yu., Gataulina E., Grishina E., Izryadnova O., Kazenin K., Khasanova R., Khromov M., Kiyutsevskaya A., Klyachko T., Knobel A., Kuzyk M., Leonov E., Lyashok V., Maleva T., Malginov G., Mau V., Mkrtchyan N., Pavlov P., Polezhaeva N., Radygin A., Shagaida N., Shadrin A., Shishkina E., Seredkina E., Simachev Yu., Sokolov I., Starodubrovskaya I., Sternik S., Tischenko T., Trunin P., Tsareva Yu., Tsukhlo S., Uzun V., Volovik N., Zatsepin V., Zemtsov S. Russian Economy in 2018. Trends and Outlooks (Issue 40) Russian Economy: Trends and Perspectives 19.06.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.9(92) June 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 17.06.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (August 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 06.06.2019
Michael Alexeev, Nikolay Avxentyev, Arseny Mamedov, Sergey G. Sinelnikov-Murylev Fiscal Decentralization, Budget Discipline, and Local Finance Reform in Russia’s Regions Public Finance Review. 2019. Vol. 47(4). Р. 679–717 04.06.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (July 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 03.06.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.8(91) May 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 29.05.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (June 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 15.05.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.7(90) April 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 14.05.2019
M. Turuntseva, E. Astafieva, M. Bayeva, A. Bozhechkova, A. Buzaev, T. Kiblitskaya, Yu. Ponomarev, A. Skrobotov Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation (May 2018) Model Calculations of Short-Term Forecasts of Social and Economic Indices of the Russian Federation 13.05.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.6(89) April 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 29.04.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.5(88) April 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 05.04.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.4(87) March 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 22.03.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.3(86) February 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 06.03.2019
Gaidar Institute and RANEPA composite author Monitoring of Russia’s Economic Outlook No.2(85) February 2019 Monitoring of Russia’s Economic Outlook 20.02.2019
Alexey Kudrin, Alexander Knobel Russian budget structure efficiency: Empirical study Russian Journal of Economics. 2018. No.4(3). P.197-214 13.02.2019
Sergey Drobyshevsky, Georgy Idrisov, Andrey Kaukin, Pavel Pavlov, Sergey Sinelnikov-Murylev Decomposition of growth rates for the Russian economy Russian Journal of Economics. 2018. No.4. P.305–327 13.02.2019
← Previous page
1 2 3 4 5