[R1] General Spatial Economics

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Prihodko, N. Volovik, A. Hecht, B. Sharpe, M. Mandres Special Economic Zones CEPRA 10.11.2007
О. Lugovoy, V. Dashkeyev, I. Mazayev, D. Fomchenko, Е. Polyakov, A. Hecht Analysis of Economic Growth in Regions: Geographical and Institutional Aspect CEPRA 31.10.2007
V. Zhdanov, O. Kuznetsova, V. Mau, V. Plyukhin, S. Prikhodko, M. Wojciechowski, A. Hecht Problems Related to Development of the Kaliningrad Region As an Exclave Territory of the Russian Federation CEPRA 29.12.2002
B. Boots, S. Drobyshevsky, O. Kochetkova,, G. Malginov, V. Petrov, G. Fedorov, Al. Hecht, A. Shekhovtsov, A. Yudin Typology of Russian Regions CEPRA 29.10.2002
S. Zhavoronkov, O. Izryadnova, V. Mau, I. Starodubrovskaya Regional Aspects of the Russian Economy Development Surveyed by an Example of Development of a Social and Economic Development Concept for the Republic of Altai CEPRA 27.09.2002