[I2] Education

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Batkibekov L. Grebeshkova I. Dezhina A. Zolotareva E. Kitova E. Kostina T. Kuznetsova I. Rozhdestvenskaya S. Sinelnikov-Murylev S. Shishkin А. Kokorev M. Kuzyk G. Malginov А. Radygin Yu. Simachev А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003