[I2] Education

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Batkibekov, L. Grebeshkova, I. Dezhina, A. Zolotareva, E. Kitova, E. Kostina, T. Kuznetsova, I. Rozhdestvenskaya, S. Sinelnikov-Murylev, S. Shishkin, А. Kokorev, M. Kuzyk, G. Malginov, А. Radygin, Yu. Simachev, А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003