[H8] Miscellaneous Issues

Авторы Название Серия Дата публикации
S. Batkibekov L. Grebeshkova I. Dezhina A. Zolotareva E. Kitova E. Kostina T. Kuznetsova I. Rozhdestvenskaya S. Sinelnikov-Murylev S. Shishkin А. Kokorev M. Kuzyk G. Malginov А. Radygin Yu. Simachev А. Tatarinov Increasing the Efficiency of Budget Expenditure on Funding Public Institutions and Management Of Public Unitary Enterprises CEPRA 26.09.2003  
A. Radygin R. Entov A. Yudin G. Malginov Yu. Gritsun V. Bondarev O. Peredeina Harry Swain Troy Goodfellow Transformation of ownership relationship and comparative analysis of the Russian regions CEPRA 02.06.2001