[A3] Interdisciplinary Works of the Collective Author

Авторы Название Серия Дата публикации
V. Mau Ye. Gaidar S. Sinelnikov A. Ulyukaev G. Trofmov S. Arkhipov S. Batkibekov S. Drobyshevsky M. Dombrovsky A. Radygin N. Shmeleva I. Doronin A. Zakharov E. Serova I. Rozhdestvenskaya S. Shishkin I. Starodubrovskaya Yu. Bobylev E. Gavrilenkov O. Izryadnova N. Volovik N. Leonova S. Prihodko N. Smirnov I. Kolosnitsin B. Granville O. Dynnikova G. Shapiro T. Koval O. Lugovoy E. Shkrebela S. Fischer The Economics of Russian Transition MIT PRESS 19.04.2003  
S. Sinelnikov S. Arkhipov S. Drobyshevsky S. Batkibekov I. Trunin The Crisis of the Financial System in Russia. Principal Factors and Economic Policy Problems of Economic Transition. - Vol. 41, No.10, February 1999 14.02.1999